SelkäFix on

Loistava


Voitelukeskus on alansa kehityksen kärkeä edustava suomalainen maahantuonti- ja tukkuliike, joka on perustettu vuonna 1978 Voitelukeskuksessa toteutettiin helmikuussa 2018 yrityksen koko henkilökunnalle suunnattu tuki- ja liikuntaelinoireiden kartoitus ja ohjanta.

Voitelukeskus laski, että työstä poissaolopäivä maksaa 400-700€/pv, riippuen työn luonteesta. Varastomiehellä luonnollisesti vähemmän kuin myyjällä. Työstä poissaoloja on ollut TULE-ongelmien takia vajaa 100 pv vuositasolla. Eli puhutaan hyvinkin isoista summista Yrityksessä on 33 työntekijää, jotka kaikki käytiin reilun kahden päivän aikana
läpi.

Noin 70%:lla oli työntekoa haittaavia tuki- ja liikuntaelimistön vaivoja. Suurimpina ongelmina alaselän (ja sitä kautta pakaroihin ja jalkoihin heijastuvat vaivat) vaivat, jotka lähes 100%:sti johtuivat lantion virheasennosta. Toinen mainittava ongelma oli niska-hartia-käsi ongelmat, jotka osin johtuvat myös lantion virheasennosta sekä huonosta työasennosta.

Useat ongelmat pystyttiin korjaamaan yhdellä hoitokerralla, kun annettiin myös kotihoito-ohjeet ja korjattiin työasentoa. Yritys maksoi työntekijöiden läpikäynnistä ja hoidosta 2000€. 12 työntekijän kanssa jatketaan hoitoa niin, että he maksavat itse jatkokäynnit.

Lantion virheasennosta johtuvat, varsinkin alaselkävaivat pystytään hoitamaan lähes kokonaisuudessa keskimäärin kolmella hoitokerralla. Yläselän ja hartioiden kanssa vierähtää yleensä hieman pidempään. Kokonaisuudessaan työntekijät kokivat saaneensa avun välittömästi alaselkävaivoihin ja varsinkin olivat helpottuneita, kun tietävät nyt mistä kivut johtuvat. He osaavat nyt myös kompensoida tilanteita, josta lihasten epätasapaino ja näin ollen lantion virheasento syntyy.

Voitelukeskus on ollut erittäin tyytyväinen tuloksiin.

Voitelukeskus